Kevolan perusparannus 2010-2014

Vuonna 2010 aloitettiin Kevolan observatorion perusparannus, joka valmistui vuoden 2014 lopussa. Kohennuksen piiriin kuuluivat niin observatorion nykyisten rakennusten kunnostus kuin uusien havaintorakennelmien pystyttäminenkin. Kulkemisen helpottamiseksi parkkipaikalta rakennettiin maastoportaat ylös mäelle.

Perusparannuksen tarkoituksena oli restauroida Kevolan observatoriosta nykyaikainen havaintopaikka, jota Turun Ursan ja UrSalon jäsenet voivat käyttää vapaasti kaukana kaupunkien valosaasteesta. Kevolassa on useita havaintorakennuksia ja -laitteita tähtiharrastajien käytettäväksi. Koko projektissa tehtiin 6414 talkootuntia, mukana oli yhteensä 64 henkilöä sekä Turun Ursasta että Salon seudun UrSalosta.

Kiitokset kaikille talkoisiin osallistuneille!

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen Rahasto myönsi 10.5.2011 Turun Ursalle 5000 euron apurahan Kevolan observatorion perusparannushankkeen omarahoitusosuuteen